VỮA SỬA CHỮA BÊ TÔNG l LÀM PHẲNG MẶT SÀN

- Catalogue keo cấy thép epoxy LB-701: tải về máy

- Catalogue vữa sửa chữa BT 1 thành phần LB-MONOMORTARtải về máy

- Catalogue vữa sửa chữa BT 2 thành phần LB-MORTAR Rtải về máy

- Catalogue vữa sửa chữa thẩm mỹ bề mặt BT LB-MATIT: tải về máy

- Catalogue vữa không co ngót LB-GROUT:

M40: tải về máy

M60: tải về máy

M80: tải về máy

- Catalogue vữa tự san phẳng LB-GROUT SLtải về máy

- Catalogue vữa tự san phẳng hoàn thiện LB-GROUT SLFtải về máy

- Catalogue vữa tự san phẳng hoàn thiện đóng rắn nhanh, độ mài mòn cao LB-GROUT SL-2tải về máy, tiếng Anh: tải về máy

- Catalogue vữa rót cường độ cao siêu sớm LB-GROUT EHStải về máy

- Catalogue vữa bơm ống gen cáp dự ứng lực LB-GROUT 102Ptải về máy

- Catalogue vữa rót chuyên dùng tháp điện gió LB-GROUT M1000tải về máy