Chứng chỉ chất tẩy rỉ sét l sơn chống ăn mòn

- Kết quả thí nghiệm chất tẩy rỉ sét, chất tẩy rỉ, chất biến đổi gỉ LB-05:

 

Kết quả thí nghiệm chất xử lý gỉ thép, chất tẩy rỉ, chất biến đổi gỉ LB-05

- Kết quả thí nghiệm sơn chống ăn mòn LB-02:

Kết quả thí nghiệm sơn chống ăn mòn gốc xi măng bảo vệ cốt thép LB-02