TĂNG CỨNG MẶT SÀN

- Catalogue chất tăng cứng sàn dạng bột LB - HARDENER Grey (màu xám): tải về máy

- Catalogue chất tăng cứng sàn dạng bột LB - HARDENER Green (màu xanh)tải về máy

- Catalogue chất tăng cứng sàn dạng lỏng LB - HARDENER LIQUID: tải về máy