PHỤ GIA CHO VỮA TRÁT

Tên sản phẩm PHỤ GIA CHO VỮA TRÁT
Giá sản phẩm GIÁ PHỤ GIA CHO VỮA TRÁT: 200.000 Đ / 5LÍT 
Đối tượng sử dụng

Chất kết nối cho lớp vữa trát / Lớp kết nối bê tông cũ và mới

+ Lớp trát sàn

Xuất xứ

- Việt Nam

Thời hạn sử dụng - 06 Tháng
Chi tiết sản phẩm Click xem thông tin