PHỤ GIA KẾT DÍNH BÊ TÔNG CŨ VÀ MỚI

Tên sản phẩm PHỤ GIA KẾT DÍNH BÊ TÔNG CŨ VÀ MỚI
Giá sản phẩm GIÁ PHỤ GIA KẾT DÍNH BÊ TÔNG CŨ VÀ MỚI: 200.000 Đ / 5LÍT 
Đối tượng sử dụng

Chất kết nối cho lớp vữa trát / Lớp kết nối bê tông cũ và mới

+ Lớp trát sàn

Xuất xứ

- Việt Nam

Thời hạn sử dụng - 06 Tháng
Chi tiết sản phẩm Click xem thông tin