HOÁ CHẤT CHỐNG THẤM

- Catalogue chất chống thấm đàn hồi LB-01: tải về máy

- Catalogue chất chống thấm đàn hồi cao LB-01 FLEX tải về máy

- Catalogue sơn chống thấm không bả bột LB-01 T tải về máy

- Catalogue vữa chống thấm đàn hồi LB-02 tải về máy

- Catalogue phụ gia ngăn rò rỉ nước (đóng rắn nhanh xi măng) LB-03 tải về máy

- Catalogue sơn chống thấm thẩm thấu LB-04tải về máy

- Catalogue vữa ngăn rò rỉ nước LB-102 WATERPLUGtải về máy

- Catalogue phụ gia chống thấm và kết nối bê tông LB-Latextải về máy