Chứng chỉ vữa sửa chữa bê tông l làm phẳng mặt sàn

- Kết quả thí nghiệm keo cấy thép epoxy LB-701:

Kết quả thí nghiệm keo cấy thép LB-701

- Kết quả thí nghiệm vữa sửa chữa BT 1 thành phần LB-MONOMORTAR:

Kết quả thí nghiệm vữa sửa chữa bê tông LB-Monomortar

- Kết quả thí nghiệm vữa sửa chữa BT 2 thành phần LB-MORTAR R: đang cập nhật

- Kết quả thí nghiệm vữa sửa chữa thẩm mỹ bề mặt BT LB-MATIT:

Kết quả thí nghiệm vữa sửa chữa thẩm mỹ bề mặt bê tông LB-Matit

- Kết quả thí nghiệm vữa không co ngót LB-GROUT:

M40: tải về máy

M60:

M80: tải về máy

- Kết quả thí nghiệm vữa tự san phẳng LB-GROUT SL:

- Kết quả thí nghiệm vữa tự san phẳng hai thành phần LB-GROUT SL2: đang cập nhật

- Kết quả thí nghiệm vữa rót cường độ cao siêu sớm LB-GROUT EHS:

- Kết quả thí nghiệm vữa bơm ống gen cáp dự ứng lực LB-GROUT 102P:

 

- Kết quả thí nghiệm vữa bơm ống gen cáp dự ứng lực LB-GROUT M1000: